3 marca, 2021

Jakie najważniejsze cechy podręcznika WSiP wyróżniają go na rynku?

3 marca 2021 WSiP - podręczniki

Przed reformą edukacji sytuacja podręczników nie była tak poważna, jak obecnie. Był przeważnie jeden podręcznik, który zatwierdził ministra od edukacji i jedyne, co można było zrobić, to znaleźć formułę, która pozwoli na jego aktualizację. Każda publikacja przedstawiała to, co się znajdowało w obowiązującym programie. Obecnie zakres programów nauczania zgodnych z opracowaną podstawą programową spowodował ich zróżnicowanie. Pojawiło się kilka podręczników wraz z różnymi koncepcjami nauczania. Szczególnie WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) najlepiej spełniają te wymagania.

Jakie znaczenia ma wybór podręcznika?

Przymus wyboru podręcznika stał się zasadniczą niedogodnością dla większości nauczycieli. Werdykt o wyborze podręcznika jest o wiele bardziej sprawą przypadku aniżeli rozważnego i zamierzonego poszukiwania. Nauczyciele również nie będą mieli czasu, aby wybrać. Zły wybór podręcznika nauczyciel próbuje potem skorygować w trakcie pracy. Jednak musi to być przemyślany wybór.

Jak ważna jest odpowiednia praca z podręcznikiem?

Generalnie rzecz ujmując, uczniowie, a także nauczyciele otrzymują swobodę w interpretowaniu informacji. Oczywiście, nawet konkretny podręcznik WSiP nie ma najważniejszego zastosowania dydaktycznego. Będzie on służył jedynie jako ewentualna pomoc: dla nauczyciela w organizowaniu lekcji, a dla ucznia w nauce. Jego zadaniem nie jest zmiana podręcznika, ale dopasowanie się do niego. Tylko obserwując pracę na lekcji, można nauczyć się strategii korzystania z podręcznika.

Jakie znaczenie ma język podręcznika?

To, w jakim języku jest napisana publikacja (np. WSiP podręczniki), ma większy wpływ na zrozumienie przez ucznia treści merytorycznych. Język w podręczniku jest dość prosty, zwięzły, a także precyzyjny. Publikacja powinna dawać do myślenia. Język jest tą rzeczą, która stylizuje sposób, w jaki uczeń odbiera prezentowane aspekty wiedzy, a także spełnia funkcje:

  • inspirującą,
  • informującą,
  • dydaktyczną.

Dlaczego warto korzystać z podręcznika?

Wiele osób przypisuje podręcznikowi wyjątkową funkcję w nauczaniu. Uważa się, że jego rola informacyjna jest coraz mniejsza. Niemniej jednak funkcja poznawcza podręcznika jest podkreślana i często niedoceniana. Jest to bardzo szkodliwy pogląd. Bardzo ważny jest sposób prezentowania informacji w podręczniku, a także samodzielne wykonywanie czynności praktycznych, które należy wyraźnie wyodrębnić poprzez wykonywanie ćwiczeń i prac. To wszystko jest bardzo ważne.