W jaki sposób należy pracować z podręcznikami szkolnymi?

Niektórzy współcześni nauczyciele negują konieczność korzystania przez uczniów z podręczników. Według nich, podręczniki nie zastąpią studiowania świata i własnych doświadczeń. Publikacja przedstawia po prostu jedną z całego mnóstwa możliwych wersji programu nauczania. Mimo to, podręczniki pozostają niezwykle istotne we współczesnej szkole. Podręczniki WSiP są tu szczególnie popularne.

Dlaczego korzystanie z podręcznika jest tak istotne?

Uwagę zwraca usystematyzowanie, a także logiczna organizacja podręcznika (np. WSIP podręczniki). Konsekwencją funkcji informacyjnej może być funkcja badawcza podręcznika. Współczesne badania potwierdzają, że podręczniki nie mogą stanowić łącznika między uczeniem się a wiedzą, a od uczniów nie należy wymagać konkretnych działań. Nie może to być bierne przyswajanie określonego zestawu informacji. Podręcznik powinien:

  • inspirować uczniów do samodzielnej pracy,
  • wymagać wysiłku emocjonalnego,
  • motywować do twórczego działania.

Jak powinien być skomponowany podręcznik doskonały?

Przyjmuje się, że taka książka musi być skonstruowana w taki sposób, aby mogła wzbudzić zainteresowanie u odbiorcy, czyli ucznia. Nie zawsze muszą to być wyczerpujące informacje dotyczące opisywanego aspektu rzeczywistości. Alternatywą mogą być pytania lub zadania. Takie stanowisko może być przyjęte przez nauczycieli w odniesieniu do nowych podręczników. Dla przykładu, WSiP podręczniki z www.taniaksiazka.pl wydaje w takim sposób, aby były one stale aktualne.

Jak uczniowie mają korzystać z podręczników?

Zadaniem ucznia jest zwykle bycie samodzielnym. Warto postawić na samodzielność ucznia w uczeniu się i korzystaniu z podręczniku. Pomaganie, a także wymaganie od uczniów, aby dochodzili do uzasadnienia informacji poza podręcznikiem, jest bardzo ważne dla metodyków nauczania. Doświadczeni pedagodzy powinni pomagać uczniom w aktywnym poznawaniu całego świata. W przypadku korzystania z podręcznika, uczniowie powinni zwrócić uwagę na samodzielne studiowanie i tworzenie informacji przez uczniów, co jest wystarczającym powodem dla niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela.

Jak wybierać odpowiedni podręcznik?

Wyniki muszą być osiągnięte, konkretny nauczyciel ma tendencję do podejmowania decyzji o wybraniu podręcznika pod wpływem kilku czynników. To w głównej mierze ich potrzeby, a także osobista wizja edukacji, którą zamierzają realizować, będą decydować o wyborze publikacji. Oprócz wspierania edukacji uczniów zwraca się także uwagę na koszty.