Czym odznaczają się na rynku wydawniczym podręczniki wydawnictwa WSiP?

Podręczniki utrwaliły wśród wielu uczniów, a także nauczycieli pogląd, że uczenie się polega na zapoznaniu się z adekwatną liczbą nazw i definicji. Edytorzy często stosuje zasady psychologiczne, szczególnie do etapów rozwoju poznawczego. Do tych zasad odwołują się także WSiP podręczniki.

Dlaczego warto korzystać z podręczników?

Uczenie się, aby było naprawdę skuteczne, wymaga wysiłku w zdobywaniu wiedzy, nie może być łatwe i gotowe. Wymaga zindywidualizowanego nauczania, uzależnionego m.in. od typu poznawczego danego ucznia. Mizerne wyniki w naszych szkołach wynikają głównie z tego, że uczniowie nie są uczeni, jak korzystać z posiadanych podręczników i jak badać swoje prywatne doświadczenia w kontekście zdobywanej wiedzy. WSiP podręczniki starają się sprostać tym wymaganiom.

Czego dostarczają podręczniki WSiP?

Większość podręczników dostępnych na rynku doskonale zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie wiedzy. Podręczniki WSiP tym samym:

  • wpisują się w tradycyjną koncepcję kształcenia;
  • zwracają uwagę na przekazywanie całej ustalonej wiedzy;
  • są elastyczne na zmiany;
  • odwołują się do współczesnych osiągnięć naukowych.

Z kontaktów z pedagogami wynika, że podręczniki “gdzie prawie wszystko jest” nie są zbyt dobre. Podręczniki, które umożliwiają samodzielne tworzenie informacji z wykorzystaniem innych źródeł, są najbardziej optymalne. Jednak uczniowie mogą potrzebować bogatej i aktualnej informacji także od nauczyciela, wydawcy WSiP już wzięli to pod uwagę.

Jak korzystać z podręczników WSiP?

Niektórzy nauczyciele wolą nie wykorzystywać książki na lekcjach i zezwolić uczniom konstruować swoją wiedzę w oparciu o inne pomoce. Jednak zazwyczaj nie negują roli podręcznika jako ewentualnej pomocy w przygotowaniu lekcji w domu. W ten sposób stwarzają możliwości dla uczniów, którzy będą wykorzystywać swoją wiedzę z podręcznika bezpośrednio w praktyce w trakcie lekcji, a także korygować swoje rozumienie problemów. Oferuje to im możliwość pogłębienia ich szczególnej wiedzy na temat każdej sprawy. Uczniowie mogą dzięki temu osiągnąć odpowiednie rezultaty.

Jak konstruuje się podręczniki WSiP?


Z rozmów ze uczniami wynika, że nie wszyscy potrzebują podręczników do “dostarczenia” im wiedzy do głowy, lecz chcą doznać swoistą satysfakcję z samodzielnego szukania wiedzy. Podręczniki WSiP mają prostą i jasną konstrukcję, która to uniemożliwi. Mogą charakteryzować się po prostu jasnymi, czytelnymi, kolorowymi obrazami i schematami ułatwiającymi zapamiętanie informacji.