podreczniki wsip

Czym odznaczają się na rynku wydawniczym podręczniki wydawnictwa WSiP?

23 marca 2021 WSiP - podręczniki

Podręczniki utrwaliły wśród wielu uczniów, a także nauczycieli pogląd, że uczenie się polega na zapoznaniu się z adekwatną liczbą nazw i definicji. Edytorzy często stosuje zasady psychologiczne, szczególnie do etapów rozwoju poznawczego. Do tych zasad odwołują się także WSiP podręczniki.

Dlaczego warto korzystać z podręczników?

Uczenie się, aby było naprawdę skuteczne, wymaga wysiłku w zdobywaniu wiedzy, nie może być łatwe i gotowe. Wymaga zindywidualizowanego nauczania, uzależnionego m.in. od typu poznawczego danego ucznia. Mizerne wyniki w naszych szkołach wynikają głównie z tego, że uczniowie nie są uczeni, jak korzystać z posiadanych podręczników i jak badać swoje prywatne doświadczenia w kontekście zdobywanej wiedzy. WSiP podręczniki starają się sprostać tym wymaganiom.

Czego dostarczają podręczniki WSiP?

Większość podręczników dostępnych na rynku doskonale zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie wiedzy. Podręczniki WSiP tym samym:

  • wpisują się w tradycyjną koncepcję kształcenia;
  • zwracają uwagę na przekazywanie całej ustalonej wiedzy;
  • są elastyczne na zmiany;
  • odwołują się do współczesnych osiągnięć naukowych.

Z kontaktów z pedagogami wynika, że podręczniki “gdzie prawie wszystko jest” nie są zbyt dobre. Podręczniki, które umożliwiają samodzielne tworzenie informacji z wykorzystaniem innych źródeł, są najbardziej optymalne. Jednak uczniowie mogą potrzebować bogatej i aktualnej informacji także od nauczyciela, wydawcy WSiP już wzięli to pod uwagę.

Jak korzystać z podręczników WSiP?

Niektórzy nauczyciele wolą nie wykorzystywać książki na lekcjach i zezwolić uczniom konstruować swoją wiedzę w oparciu o inne pomoce. Jednak zazwyczaj nie negują roli podręcznika jako ewentualnej pomocy w przygotowaniu lekcji w domu. W ten sposób stwarzają możliwości dla uczniów, którzy będą wykorzystywać swoją wiedzę z podręcznika bezpośrednio w praktyce w trakcie lekcji, a także korygować swoje rozumienie problemów. Oferuje to im możliwość pogłębienia ich szczególnej wiedzy na temat każdej sprawy. Uczniowie mogą dzięki temu osiągnąć odpowiednie rezultaty.

Jak konstruuje się podręczniki WSiP?


Z rozmów ze uczniami wynika, że nie wszyscy potrzebują podręczników do “dostarczenia” im wiedzy do głowy, lecz chcą doznać swoistą satysfakcję z samodzielnego szukania wiedzy. Podręczniki WSiP mają prostą i jasną konstrukcję, która to uniemożliwi. Mogą charakteryzować się po prostu jasnymi, czytelnymi, kolorowymi obrazami i schematami ułatwiającymi zapamiętanie informacji.

 

W jaki sposób należy pracować z podręcznikami szkolnymi?

13 marca 2021 WSiP - podręczniki

Niektórzy współcześni nauczyciele negują konieczność korzystania przez uczniów z podręczników. Według nich, podręczniki nie zastąpią studiowania świata i własnych doświadczeń. Publikacja przedstawia po prostu jedną z całego mnóstwa możliwych wersji programu nauczania. Mimo to, podręczniki pozostają niezwykle istotne we współczesnej szkole. Podręczniki WSiP są tu szczególnie popularne.

Dlaczego korzystanie z podręcznika jest tak istotne?

Uwagę zwraca usystematyzowanie, a także logiczna organizacja podręcznika (np. WSIP podręczniki). Konsekwencją funkcji informacyjnej może być funkcja badawcza podręcznika. Współczesne badania potwierdzają, że podręczniki nie mogą stanowić łącznika między uczeniem się a wiedzą, a od uczniów nie należy wymagać konkretnych działań. Nie może to być bierne przyswajanie określonego zestawu informacji. Podręcznik powinien:

  • inspirować uczniów do samodzielnej pracy,
  • wymagać wysiłku emocjonalnego,
  • motywować do twórczego działania.

Jak powinien być skomponowany podręcznik doskonały?

Przyjmuje się, że taka książka musi być skonstruowana w taki sposób, aby mogła wzbudzić zainteresowanie u odbiorcy, czyli ucznia. Nie zawsze muszą to być wyczerpujące informacje dotyczące opisywanego aspektu rzeczywistości. Alternatywą mogą być pytania lub zadania. Takie stanowisko może być przyjęte przez nauczycieli w odniesieniu do nowych podręczników. Dla przykładu, WSiP podręczniki z www.taniaksiazka.pl wydaje w takim sposób, aby były one stale aktualne.

Jak uczniowie mają korzystać z podręczników?

Zadaniem ucznia jest zwykle bycie samodzielnym. Warto postawić na samodzielność ucznia w uczeniu się i korzystaniu z podręczniku. Pomaganie, a także wymaganie od uczniów, aby dochodzili do uzasadnienia informacji poza podręcznikiem, jest bardzo ważne dla metodyków nauczania. Doświadczeni pedagodzy powinni pomagać uczniom w aktywnym poznawaniu całego świata. W przypadku korzystania z podręcznika, uczniowie powinni zwrócić uwagę na samodzielne studiowanie i tworzenie informacji przez uczniów, co jest wystarczającym powodem dla niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela.

Jak wybierać odpowiedni podręcznik?

Wyniki muszą być osiągnięte, konkretny nauczyciel ma tendencję do podejmowania decyzji o wybraniu podręcznika pod wpływem kilku czynników. To w głównej mierze ich potrzeby, a także osobista wizja edukacji, którą zamierzają realizować, będą decydować o wyborze publikacji. Oprócz wspierania edukacji uczniów zwraca się także uwagę na koszty.

 

Jakie najważniejsze cechy podręcznika WSiP wyróżniają go na rynku?

3 marca 2021 WSiP - podręczniki

Przed reformą edukacji sytuacja podręczników nie była tak poważna, jak obecnie. Był przeważnie jeden podręcznik, który zatwierdził ministra od edukacji i jedyne, co można było zrobić, to znaleźć formułę, która pozwoli na jego aktualizację. Każda publikacja przedstawiała to, co się znajdowało w obowiązującym programie. Obecnie zakres programów nauczania zgodnych z opracowaną podstawą programową spowodował ich zróżnicowanie. Pojawiło się kilka podręczników wraz z różnymi koncepcjami nauczania. Szczególnie WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) najlepiej spełniają te wymagania.

Jakie znaczenia ma wybór podręcznika?

Przymus wyboru podręcznika stał się zasadniczą niedogodnością dla większości nauczycieli. Werdykt o wyborze podręcznika jest o wiele bardziej sprawą przypadku aniżeli rozważnego i zamierzonego poszukiwania. Nauczyciele również nie będą mieli czasu, aby wybrać. Zły wybór podręcznika nauczyciel próbuje potem skorygować w trakcie pracy. Jednak musi to być przemyślany wybór.

Jak ważna jest odpowiednia praca z podręcznikiem?

Generalnie rzecz ujmując, uczniowie, a także nauczyciele otrzymują swobodę w interpretowaniu informacji. Oczywiście, nawet konkretny podręcznik WSiP nie ma najważniejszego zastosowania dydaktycznego. Będzie on służył jedynie jako ewentualna pomoc: dla nauczyciela w organizowaniu lekcji, a dla ucznia w nauce. Jego zadaniem nie jest zmiana podręcznika, ale dopasowanie się do niego. Tylko obserwując pracę na lekcji, można nauczyć się strategii korzystania z podręcznika.

Jakie znaczenie ma język podręcznika?

To, w jakim języku jest napisana publikacja (np. WSiP podręczniki), ma większy wpływ na zrozumienie przez ucznia treści merytorycznych. Język w podręczniku jest dość prosty, zwięzły, a także precyzyjny. Publikacja powinna dawać do myślenia. Język jest tą rzeczą, która stylizuje sposób, w jaki uczeń odbiera prezentowane aspekty wiedzy, a także spełnia funkcje:

  • inspirującą,
  • informującą,
  • dydaktyczną.

Dlaczego warto korzystać z podręcznika?

Wiele osób przypisuje podręcznikowi wyjątkową funkcję w nauczaniu. Uważa się, że jego rola informacyjna jest coraz mniejsza. Niemniej jednak funkcja poznawcza podręcznika jest podkreślana i często niedoceniana. Jest to bardzo szkodliwy pogląd. Bardzo ważny jest sposób prezentowania informacji w podręczniku, a także samodzielne wykonywanie czynności praktycznych, które należy wyraźnie wyodrębnić poprzez wykonywanie ćwiczeń i prac. To wszystko jest bardzo ważne.